HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One

HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One

฿2,390.00

รายละเอียด

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One (HPI-Y5Z04B)

การเชื่อมต่อ
พอร์ต – 1 Hi-Speed USB 2.0
ความสามารถเครือข่ายไร้สาย – ใช่

การทำสำเนา
การตั้งค่าเครื่องถ่ายสำเนา – ขยายขนาดโดยอัตโนมัติ
การถ่ายสำเนาสี – ใช่

จำนวนสำเนาสูงสุด – ไม่เกิน 9 สำเนา

ความละเอียดของสำเนา – สูงสุด 600 x 300 dpi

หน่วยความจำในตัว
หน่วยความจำ สูงสุด – 512 MB DDR3; แฟลชขนาด 256 MB

การพิมพ์ระบบโมบายล์
ระบบการพิมพ์แบบพกพา – มี, Airprint

การเชื่อมระบบต่อเครือข่าย
โปรโตคอลเครือข่าย รองรับ – รองรับเครือข่ายไร้สาย

การจัดการกระดาษ
ความจุการป้อน – ไม่เกิน 60 แผ่น
ความจุการป้อนมาตรฐาน (การ์ด) – ไม่เกิน 20 ใบ
ความจุการป้อนมาตรฐาน (ซอง) – สูงสุด 5 แผ่น
ความจุของถาดรับกระดาษออก – ไม่เกิน 25 แผ่น
ขนาดของสื่อที่รองรับ (ระบบเมตริก) – A4 B5 A6 ซอง DL
ขนาดสื่อ กำหนดเอง (ระบบเมตริก) – 89 x 127 ถึง 215 x 279 มม.
ขนาดสื่อพิมพ์ กำหนดเอง (มาตรฐานสหรัฐฯ) – 3 x 5 ถึง 8.5 x 14 นิ้ว

ประเภทสื่อพิมพ์
กระดาษธรรมดา กระดาษภาพถ่าย กระดาษพิมพ์โบรชัวร์
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (เมตริก) – 75 g/m²
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (มาตรฐาน US) – 20 ปอนด์

การพิมพ์แบบไม่มีขอบ – ไม่

จำนวนของตลับหมึก – 2 (หมึกขาวดำ 1 ตลับ หมึกสามสี 1 ตลับ)

ขนาด
ขนาดสูงสุด (W x D x H ระบบเมตริก) – 424.97 x 547.7 x 248.77 มม. (รวมถาดจ่ายกระดาษและรับกระดาษ/ส่วนรองขยายเพิ่มเติม)
ขนาดสูงสุด (W x D x H มาตรฐาน US) – 16.73 x 21.56 x 9.79 นิ้ว (รวมถาดจ่ายกระดาษและรับกระดาษ/ส่วนรองขยายเพิ่มเติม)
น้ำหนัก (เมตริก) – 3.42 กก.
น้ำหนัก (มาตรฐาน US) – 7.55 ปอนด์

สแกน
เทคโนโลยีการสแกน – เซนเซอร์ภาพแบบสัมผัสontact image sensor (CIS)
ความละเอียดการสแกน, ฮาร์ดแวร์ – สูงสุด 1200 x 1200 dpi
ระดับสีเทา – 256
ความลึกบิต – 24 บิต
ขนาดสแกนแบบระนาบสูงสุด (เมตริก) – 216 x 297 มม.
ขนาดการสแกนสูงสุดแบบแผ่นเรียบ – 8.5 x 11.69 นิ้ว

HP-Y5Z04B-HP-DeskJet IA 2677 All-in-One Printer Teal (replace IA3635)
HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One
฿2,390.00