HP DeskJet 2623 All-in-One

HP DeskJet 2623 All-in-One

฿1,990.00

รายละเอียด

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2623 All-in-One (HPI-Y5H69A)

การเชื่อมต่อ
พอร์ต – 1 Hi-Speed USB 2.0
ความสามารถเครือข่ายไร้สาย – ใช่

การทำสำเนา
การตั้งค่าเครื่องถ่ายสำเนา – ขยายขนาดโดยอัตโนมัติ
การถ่ายสำเนาสี – ใช่

จำนวนสำเนาสูงสุด – ไม่เกิน 9 สำเนา
ความละเอียดของสำเนา – สูงสุด 600 x 300 dpi

หน่วยความจำ สูงสุด
512 MB DDR3; แฟลชขนาด 256 MB

การพิมพ์ระบบโมบายล์
ระบบการพิมพ์แบบพกพา – Apple AirPrint HP ePrint Wireless (Wi-Fi)

การเชื่อมระบบต่อเครือข่าย
โปรโตคอลเครือข่าย รองรับ – รองรับเครือข่ายไร้สาย

การจัดการกระดาษ
ความจุการป้อน – ไม่เกิน 20 แผ่น
ความจุการป้อนมาตรฐาน (การ์ด) – ไม่เกิน 20 ใบ
ความจุการป้อนมาตรฐาน (ซอง) – สูงสุด 5 แผ่น
ความจุของถาดรับกระดาษออก – ไม่เกิน 25 แผ่น

ขนาดของสื่อที่รองรับ (ระบบเมตริก) – A4 B5 A6 ซอง DL

ขนาดสื่อพิมพ์ที่รองรับ (มาตรฐาน US) – Letter Legal 4 x 6 นิ้ว 5 x 7 นิ้ว 8 x 10 นิ้ว ซองจดหมายเบอร์ 10
ขนาดสื่อ กำหนดเอง (ระบบเมตริก) – 89 x 127 ถึง 215 x 279 มม.
ขนาดสื่อพิมพ์ กำหนดเอง (มาตรฐานสหรัฐฯ) – 3 x 5 ถึง 8.5 x 14 นิ้ว

ประเภทสื่อพิมพ์
กระดาษธรรมดา กระดาษภาพถ่าย กระดาษพิมพ์โบรชัวร์
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (เมตริก) – 75 g/m²
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (มาตรฐาน US) – 20 ปอนด์

การพิมพ์แบบไม่มีขอบ – ไม่

ขนาด
ขนาดสูงสุด (W x D x H ระบบเมตริก) – 424.97 x 547.7 x 248.77 มม. (รวมถาดจ่ายกระดาษและรับกระดาษ/ส่วนรองขยายเพิ่มเติม)
ขนาดสูงสุด (W x D x H มาตรฐาน US)- 16.73 x 21.56 x 9.79 นิ้ว (รวมถาดจ่ายกระดาษและรับกระดาษ/ส่วนรองขยายเพิ่มเติม)
น้ำหนัก (เมตริก) – 3.42 กก.
น้ำหนัก (มาตรฐาน US) – 7.55 ปอนด์

ตลับหมึกพิมพ์
จำนวนของตลับหมึก 2 (หมึกขาวดำ 1 ตลับ หมึกสามสี 1 ตลับ)

ข้อกำหนดในการพิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์ – อิงค์เจ็ตแบบใช้ความร้อนของ HP

การพิมพ์สองด้าน
กลับหน้ากระดาษเอง (มีไดร์เวอร์รองรับ)
ความเร็วในการพิมพ์ (สีดำ แบบร่าง) – สูงสุด 20 ppm
ความเร็วในการพิมพ์ (สี แบบร่าง) – สูงสุด 16 ppm
ความเร็วการพิมพ์ สีดำ (ISO) – สูงสุด 7.5 ppm
ความเร็วการพิมพ์สี (ISO) – สูงสุด 5.5 ppm

ความละเอียดในการพิมพ์ (ดีที่สุด)
พิมพ์สีแบบคุณภาพสูงได้สูงสุด 4800 x 1200 dpi (เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์บนกระดาษภาพถ่ายของ HP ด้วยต้นฉบับขนาด 1200 dpi )
พื้นที่พิมพ์สูงสุด (เมตริก) – 215 x 355 มม.
พื้นที่พิมพ์สูงสุด (มาตรฐาน US) – 8.5 x 14 นิ้ว
ระยะห่างขั้นต่ำจากขอบกระดาษพิมพ์ ด้านบน (A4) – 3 มม.
ระยะห่างขั้นต่ำจากขอบกระดาษพิมพ์ ด้านล่าง (A4) – 12.7 มม.
ระยะห่างขั้นต่ำจากขอบกระดาษพิมพ์ ด้านซ้าย (A4) – 3 มม.
ระยะห่างขั้นต่ำจากขอบกระดาษพิมพ์ ด้านขวา (A4) – 3 มม.

รอบการทำงานต่อเดือน – สูงสุด 1000 แผ่น

คุณสมบัติการทำงานอัจฉริยะของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง

สแกน
เทคโนโลยีการสแกน – เซนเซอร์ภาพแบบสัมผัสontact image sensor (CIS)
ประเภทการสแกน – แผ่นเรียบ
ความละเอียดการสแกน, ฮาร์ดแวร์ – สูงสุด 1200 x 1200 dpi
ความละเอียดในการสแกน, ออพติคอล – สูงสุด 1200 dpi
ระดับสีเทา – 256
ฟอร์แมตในการสแกน – JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
โหมดการป้อนผลการสแกน – สแกนจากแผงด้านหน้า
ความลึกบิต – 24 บิต
การสแกนสี – ใช่
ขนาดสแกนแบบระนาบสูงสุด (เมตริก) – 216 x 297 มม.
ขนาดการสแกนสูงสุดแบบแผ่นเรียบ – 8.5 x 11.69 นิ้ว

HP DeskJet 2623 All-in-One
HP DeskJet 2623 All-in-One
฿1,990.00